BBR

BBR 1

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med at oplysninger i BBR er korrekte. Du kan se din BBR-meddelelse på www.ois.dk

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold og ydervægs- og tagdækningsmaterialer.

BBR- oplysninger anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Mangler der en bygning på din BBR-meddelelse eller er oplysningerne ikke korrekte?

Det kan skyldes at bygningerne ikke er registreret korrekt ved en fejl, eller det kan skyldes at bygninger er opført eller ændret uden gyldig tilladelse.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem din BBR-meddelelse og de faktiske forhold på din ejendom, skal du kontakte kommune for at få rettet oplysningerne eller få bygningerne lovliggjort.

 

Se mere om BBR på www.bbr.dk