Mark- og vejfred

Mark- og vejfred tager sig af spørgsmål om erstatning ved skade forårsaget af løse dyr.

Anmeldelse af erstatningskrav skal ske til Vejen Kommune, Intern Service - Sekretariat, inden 3 dage efter at skaden er sket.

Klager sendes til:
Vejen Kommune,
Intern Service - Sekretariat
Mark- og vejfred
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

eller på mail: InternService@vejen.dk  

En mark- og vejfredssag koster følgende i 2020:

Samlet vederlag ved brug af 2 vurderingsmænd:  1.355 kr.
Samlet vederlag ved brug af 3 vurderingsmænd:  1.897 kr.

Det er en vurdering, om der er behov for 2 eller 3 vurderingsmænd.

Vurderingsmændene efter lov om mark- og vejfred består af en formand samt yderligere 2 vurderingsmænd - udpeget af Byrådet.

Du kan læse mere på www.hegnsyn.dk

Ved spørgsmål kontakt Sekretariatet for mark- og vejfred Malene Engelund Østergaard, tlf. 79 96 60 67 og Dorte Skovby, tlf. 79 96 60 62 , eller formand for Hegnssynet samt mark- og vejfred Hans Hansen, tlf. 40 19 51 15.