Normtal huslejenævn

Normtal for 2019

Normtal til grundlag ved beregningen af omkostningsbestemt leje m.v., jfr. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene kap. II.

 • Administration uden dokumentation - 3.250 kr.
 • Fremmed administration – dokumenteret udgifter
 • Varme regning – dokumenteret udgifter
 • Sparet vedligeholdelse – 25%
 • Selvfinansieret
  • Ejers selvfinansiering – 5%
  • Ejers lånoptagelse – ydelsesprocenten på sædvanlig lån
 • Vicevært
  • Uden dokumentation – 2.400 kr.
  • Fremmed – dokumenteret udgifter
 • Lånoptagelse - ydelsesprocenten