Normtal huslejenævn

Normtal for 2019

Normtal til grundlag ved beregningen af omkostningsbestemt leje m.v., jfr. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene kap. II.

 • Administration uden dokumentation - 3.250 kr.
 • Fremmed administration – dokumenteret udgifter
 • Varme regning – dokumenteret udgifter
 • Sparet vedligeholdelse – 25%
 • Selvfinansieret
  • Ejers selvfinansiering – 5%
  • Ejers lånoptagelse – ydelsesprocenten på sædvanlig lån
 • Vicevært
  • Uden dokumentation – 2.400 kr.
  • Fremmed – dokumenteret udgifter
 • Lånoptagelse - ydelsesprocenten

Normtal 2018

Huslejenævnet for Vejen Kommune har i sit møde den 25. september 2017 vedtaget at lægge følgende normtal til grund ved beregningen af omkostningsbestemt leje m.v., jfr. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene kap. II.

Administration

 • uden dokumentation: 3.250 kr. pr. år pr. lejlighed 
 • fremmed administration: Dokumenterede udgifter. 

Varmeregnskab

 • dokumenterede udgifter. 

Fradrag for sparet fremtidig vedligeholdelse ved forbedringer

 • 25 %.

Forbedringsforhøjelsessats

 • ejers selvfinansiering: 5 %
 • ejers låneoptagelse: Ydelsesprocent på sædvanligt lån. 

Vicevært

 • uden dokumentation: 2.386 kr. pr. år pr. lejlighed 
 • fremmed: Dokumenterede udgifter.