Normtal huslejenævn

Huslejenævnet for Vejen Kommune har i sit møde den 25. september 2017 vedtaget at lægge følgende normtal til grund ved beregningen af omkostningsbestemt leje m.v., jfr. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene kap. II.

Administration

  1. uden dokumentation: 3.250 kr. pr. år pr. lejlighed 
  2. fremmed administration: Dokumenterede udgifter. 

Varmeregnskab

  • dokumenterede udgifter. 

Fradrag for sparet fremtidig vedligeholdelse ved forbedringer

  • 25 %.

Forbedringsforhøjelsessats

  1. ejers selvfinansiering: 5 %
  2. ejers låneoptagelse: Ydelsesprocent på sædvanligt lån. 

Vicevært

  1. uden dokumentation: 2.386 kr. pr. år pr. lejlighed 
  2. fremmed: Dokumenterede udgifter.

De anførte normtal er gældende indtil videre.