Normtal huslejenævn

Huslejenævnet for Vejen Kommune har i sit møde den 25. september 2017 vedtaget at lægge følgende normtal til grund ved beregningen af omkostningsbestemt leje m.v., jfr. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene kap. II.

Administration

  • uden dokumentation: 3.250 kr. pr. år pr. lejlighed 
  • fremmed administration: Dokumenterede udgifter. 

Varmeregnskab

  • dokumenterede udgifter. 

Fradrag for sparet fremtidig vedligeholdelse ved forbedringer

  • 25 %.

Forbedringsforhøjelsessats

  • ejers selvfinansiering: 5 %
  • ejers låneoptagelse: Ydelsesprocent på sædvanligt lån. 

Vicevært

  • uden dokumentation: 2.386 kr. pr. år pr. lejlighed 
  • fremmed: Dokumenterede udgifter.

De anførte normtal er gældende indtil videre.