Hegnssyn

Ændringer af hegnssyn grundet COVID-19

Du kan stadig anmode om hegnssyn. Det gør du ved at udfylde en hegnssynsblanket på denne side.

Forsamlingsforbuddet udendørs lyder fra 22. marts 2021 på 10 personer. 
Vi følger de gældende retningslinjer, så derfor må der ved afholdelse af hegnssyn max. deltage to personer fra hver part. 

Læs mere om hegn og godt naboskab.

Sådan klager du

Ønsker du at ansøge om hegnssyn, skal du udfylde nedenstående blanket ved brug af NemID.

Hegnssynsblanket

Er du fritaget for digital post, kan du indsende en blanket. Denne blanket kan du printe ud og sende til:

Vejen Kommune
Intern Service - Hegnssyn
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Gebyr

Et hegnssyn koster 1.897 kr. Beløbet betales, når sagen har været behandlet og der er truffet afgørelse. 
Hegnssynet træffer afgørelse om fordeling mellem dig og din nabo.

Hvis du ønsker at tilbagekalde en hegnssynssag, før der har været afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde er gebyret 700 kr.
Priserne reguleres hvert år den 1. januar.

Hegnssynet

Hegnssynet består af en formand samt to vurderingsmænd udpeget af Byrådet i Vejen Kommune.

Læs mere på www.hegnsyn.dk.

Ved spørgsmål kontakt Intern Service - Sekretariatet Malene Østergaard, tlf. 79 96 60 67.