Hegnsyn

Læs mere om hegn og godt naboskab.

Sådan klager du

Ønsker du at ansøge om hegnssyn, henstilles du til at udfylde nedenstående blanket ved brug af NemID.

Hegnssynsblanket

Du kan også udfylde og indsende en blanket. Denne blanket kan du printe ud og sende til:

Vejen Kommune
Intern Service - Hegnsyn
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vederlag til Hegnsynet

Et hegnsyn koster 1.897 kr. Beløbet betales, når sagen har været behandlet og der er truffet afgørelse. 
Hegnsynet træffer afgørelse om fordeling mellem dig og din nabo.

Hvis du ønsker at tilbagekalde en hegnsynssag, før der har været afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde er gebyret 700 kr.
Priserne reguleres hvert år den 1. januar.

Hegnsynet

Hegnsynet består af en formand samt to vurderingsmænd udpeget af Byrådet i Vejen Kommune.

Læs mere på www.hegnsyn.dk.

Ved spørgsmål kontakt Intern Service - Sekretariatet Malene Østergaard, tlf. 79 96 60 67 mail til internservice@vejen.dk.