Flexboligordning

Flexboligordning

En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt. Byrådet har den 6. oktober 2015 vedtaget, at der i Vejen Kommune kan søges om flexboligtilladelse udenfor byzonerne Brørup, Holsted, Rødding og Vejen.

Administrationsgrundlag for flexboligordningen

Der findes flere typer flexboligtilladelse:

 • En personlig flexboligtilladelse - ejer kan benytte sin bolig som fritidsbolig (flexbolig).
 • En flexboligtilladelse følger boligen - tilladelsen kan videreføres ved ejerskifte.

Begge typer kan gives med tidsbegrænsning eller uden tidsbegrænsning.

Boligen skifter ikke anvendelse i BBR (Bygnings- og Boligregistret) ved ændring fra helårsbolig til flexbolig, men det noteres i BBR, hvilken flexboligtilladelse der er givet.

Det vil ikke kræve byggetilladelse, at tage boligen i brug som helårsbolig igen. Du skal blot give besked til BBR, så vi kan ajourføre registret.

For boliger i landzone kræver det ikke landzonetilladelse, at ændre anvendelsen fra helårsbolig til flexbolig. Det kræver heller ikke landzonetilladelse, at ændre en flexbolig tilbage til helårsbolig.

I følgende situationer kan der ikke meddeles flexboligtilladelse:

 • Boliger inden for byzonerne Brørup, Holsted, Rødding og Vejen.
 • Helårsboliger ejet af udlændinge eller udenlandske selskaber, fonde m.m., som efter erhvervelsesloven ikke kan erhverve danske sommerhuse, medmindre disse kan fremvise en tilladelse fra Justitsministeriet.
 • Helårsboliger med bopælspligt i lokalplaner eller boliger, der er omfattet af bopælspligt efter landbrugsloven.
 • Hvis der er tilmeldt personer på adressen.

Hvem kan søge?

 • Ejendommens ejer.
 • Rådgivere, for eksempel advokater eller ejendomsmæglere via en fuldmagt fra ejer.

Hvordan søger man?

Send en mail til bbr@vejen.dk eller et brev til:

Vejen Kommune

Rådhuspassagen 3

6600 Vejen

Att. Teknik & Miljø

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Ansøgerens navn og adresse
 • Boligens adresse
 • Notér om ansøger har planer om, at udleje boligen som fritidsbolig – i så fald til hvor mange personer ad gangen.

Klageadgang

Kommunens afgørelser om flexboliger er endelige, og kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed i henhold til boligreguleringslovens § 45 stk. 2.

Hvis der meddeles afslag begrundet i et forbud efter anden lovgivning, kan der være klageadgang i forhold til denne vurdering. I så tilfælde vedlægges relevant klagevejledning ved afgørelsen.