Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan ejere ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Det indefrosne beløb skal betales hvis ejendommen skifter ejer. Der sendes automatisk en opkrævning til sælger fra kommunen, når der sker en handel. Sker der overtagelse mellem ægtefæller, overtager vedkommende også lånet.

Der vil årligt blive udsendt en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

I Vejen Kommune er ca. 600 ejendomme omfattet af indefrysningslån i 2018.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside