Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatter

Der gives ikke henstand eller afdragsordning ved betaling af ejendomsskatter.

Ejendomsskatter forfalder 1. marts for perioden 1. januar - 30. juni og 1. september for perioden 1. juli - 31. december.

Ejendomsskattebilletten bliver hvert år i februar måned sendt til din E-boks vedlagt indbetalingskort for 1. og 2. rate. Er du tilmeldt Betalingsservice i din bank, vil indbetalingskort ikke være vedlagt.

Er du fritaget for digital post, udsendes ejendomsskattebilletten pr. brev.

Hvis du ikke betaler

Ved for sent betaling vil der blive tillagt renter med 0,4 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Vejen Kommune forestår inddrivelsen af ejendomsskatterestancer. Ved restancer vil der blive fremsendt 2 rykkerskrivelser med tillagt gebyr kr. 250,00 pr. skrivelse.

Hvis du ikke betaler, vil du blive tilsagt til udlægsforretning, hvor der vil blive foretaget udlæg i din ejendom. Når der er foretaget udlæg, vil din ejendom senere kunne sælges på tvangsauktion.

Tilsigelse og udlægsforretningen vil betyde yderligere udgifter for dig til retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger.

Hvis du har købt ejendommen i løbet af året og ikke har modtaget ejendomsskattebilletten, kan du få den ved at henvende dig til sælger, ejendomshandler/advokat.

Din betaling af ejendomsskat kan tilmeldes PBS.