Ejendomsskat

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.

Det er den enkelte kommune, der fastsætter satsen og opkræver skatten.

Opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter

Ejendomsskatter og forbrugsafgifter opkræves 2 gange årligt: 1. marts og 1. september.

Ved for sen betaling udsender Borgerservice 2 rykkerskrivelser inden sagen oversendes til den statslige inddrivelsesenhed.

Betal ejendomsskat via BetalingsService

Via BetalingsService kan du få betalt ejendomsskatten fra din bankkonto, uden at betale porto, altid til tiden, uden renter og gebyrer.

Gør det nemt og tal med banken om at få din ejendom tilmeldt BetalingsService eller du kan selv tilmelde via Netbank.

Renter / gebyr 

Hvis ejendomsskatten for tidligere år er betalt for sent, er der på skattebilletten påført et beløb for morarenter og evt. gebyr.

Er ejendommen handlet sidste år, og renter ikke vedrører nuværende ejer, så se i refusionsopgørelsen eller kontakt advokat/ejendomsmægler, som har formidlet handlen.