Ejendomsskat

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.

Det er den enkelte kommune, der fastsætter satsen og opkræver skatten.

Hvad er den offentlige ejendomsvurdering?

En ejendomsvurdering er statens vurdering af din boligs værdi. 

Din ejendomsvurdering består af 2 værdier: ejendomsværdi og grundværdi. De 2 værdier bliver brugt til at beregne din boligskat. 

Hvornår bliver din ejendom vurderet?

Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en bolig i Danmark eller udlandet. Ejendomsværdiskat betales til staten via årsopgørelsen.

Størrelsen af din ejendomsværdiskat afhænger af din ejendomsværdi, altså hvor meget din bolig er vurderet til at være værd. Men pga. skattestoppet betaler du måske skat af en lavere værdi end din nye vurdering.

Grundskyld (ejendomsskat)

Du betaler grundskyld – også kaldet ejendomsskat – til den kommune, din ejendom ligger i. Den bliver typisk opkrævet 2 gange om året via ejendomsskattebilletten.

Skatteloftet på grundskylden sikrer, at der er loft over, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Ordning om indefrysning af stigninger i grundskyld (ejendomsskat)

Siden 2018 har du muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke løbende har betalt en eventuel stigning i grundskylden, hvis den har oversteget 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Det skal du først, når du sælger din bolig.

Indefrysningsordningen er frivillig. Du kan framelde dig ordningen og betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

Frameld dig indefrysningsordningen, og betal stigninger i grundskylden

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du via selvbetjeningen kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger.

Hvis du framelder dig ordningen

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen, du framelder. Eventuelle medejere skal selv framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

Du kan ikke fortryde dit valg. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Så bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke framelder dig ordningen
Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri. 
Du kan fra- eller tilmelde dig det meste af året
Hvis du framelder dig ordningen eller tilmelder dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:
  • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
  • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden. 

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvor de danske skattemyndigheder kan få oplysninger om din eller din ægtefælles indkomst
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 1,53 procent (2023).

Læs også

Opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter

Ejendomsskatter og forbrugsafgifter opkræves 2 gange årligt: 1. marts og 1. september.

Ved for sen betaling udsender Borgerservice 2 rykkerskrivelser inden sagen oversendes til den statslige inddrivelsesenhed.

Betal ejendomsskat via BetalingsService

Via BetalingsService kan du få betalt ejendomsskatten fra din bankkonto, uden at betale porto, altid til tiden, uden renter og gebyrer.

Gør det nemt og tal med banken om at få din ejendom tilmeldt BetalingsService eller du kan selv tilmelde via Netbank.

Renter / gebyr

Hvis ejendomsskatten for tidligere år er betalt for sent, er der på skattebilletten påført et beløb for morarenter og evt. gebyr.

Er ejendommen handlet sidste år, og renter ikke vedrører nuværende ejer, så se i refusionsopgørelsen eller kontakt advokat/ejendomsmægler, som har formidlet handlen.