Bidrag for affald og genbrug

Ovennævnte betales i marts og september måned med forfaldsdato den 1.
Sidste rettidige betalingsdato er henholdsvis den 10. marts og 10. september.

Mad- og restaffald

Ordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.
Tømning af mad- og restaffaldsbeholderne foretages enten hver 14. dag eller hver uge.

Se, hvornår din affaldsbeholder bliver tømt
Er din affaldsbeholder ikke blevet tømt
Er din affaldsbeholder i stykker

Genbrugsbeholder

Tømning af genbrugsbeholder foretages hos alle boliger hver 4. uge.
Ordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.

Se, hvornår din affaldsbeholder bliver tømt
Genbrugsbeholder er i stykker
Bestil en ekstra genbrugsbeholder
Manglende tømning af genbrugsbeholder

Genbrugspladsordning

Der opkræves et fast bidrag ved alle boliger, ud fra boligens type. For dette bidrag kan boligejere og lejere benytte kommunens genbrugspladser. Ordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.