Hvis jeg vil ændre på en bevaringsværdig ejendom

Tænker du på at renovere din bevaringsværdige ejendom, skal du være opmærksom på eventuelle planbestemmelser.

Du må ikke gå i gang med at renovere på en bevaringsværdig ejendom, før du har fået en tilladelse til det.

Nogle gange kræves der byggetilladelse, mens der andre gange kræves en tilladelse efter planlovens bestemmelser. Tilladelserne gives af kommunen.