Vandforsyningsplan for brandslukning

Kommunerne skal i følge Beredskabsloven at sikre, at der kan leveres tilstrækkeligt med vand til brandslukning. For at sikre dette skal der laves en vandforsyningsstrategi og en vandforsyningsplan for brandslukning.

Vejen Kommune arbejder ud fra en 3-grenet strategi for vandforsyningen til brandslukning.

  • Vandtankvogne
  • Brandhaner
  • Åbne vandsteder

Vandtankvogne

Kommunen råder over i alt 6 vandtankvogne med en samlet kapacitet på ca. 46 m3 vand.

Brandhaner

De brandhaner der ikke lever op til kravene om en sikker og hurtig forsyning af vand, vil i løbet af en årrække blive sløjfet, således at brandhanenettet bliver optimeret, med et væsentlig færre antal brandhaner.

Åbne vandstedet

Der udpeges enkelte gode steder ved vandløb og søer med en god til- og frakørsel og hvor det let lader sig gøre at etablere en ansugning.

Godkendelse af plan

  • Beredskabskommissionen - den 23. oktober 2012
  • Økonomiudvalget - den 4. november 2012
  • Byrådet - den 11. december 2012