Serviceplan

Ifølge bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, skal det kommunale redningsberedskab kunne yde en forsvarlig indsats imod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer. Desuden skal beredskabet foretage en forebyggende og afhjælpende indsats over for personer, ejendomme og miljøet for at reducere antallet og konsekvensen af ulykker og katastrofer.

Læs mere i kommunens godkendte serviceplan. Læs også den bagved liggende rapport.

I forbindelse med etableringen af et fælles beredskab i trekantområdet, er der påbegyndt en proces med at lave en fælles Risikobaseret dimensionering og en serviceplan for "Trekantområdets Brandvæsen" - denne plan forventes udarbejdet i årene 2017-2018 og forventes politisk behandlet hen mod slutningen af 2018, så den kan træde i kraft i 2019.