Sankt Hans bål

Sankt Hans aften er den 23. juni - du må ikke flytte din afbrænding til hverken før eller efter den 23. juni.

Hvis du vil vide mere om hvilke forholdsregler m.v. du skal tage når du vil arrangere Sankt Hans aften med bålafbrænding, kan du læse mere på

Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Vær specielt opmærksom hvis det blæser meget - hvis det blæser mere end 8 meter i sekundet må du ikke brænde af.

Se DMI's hjemmeside

Se regler for Sankt Hans bål på Trekantbrands hjemmeside

Se afbrændingsbekendtgørelsen