Nyttige link

Nedenfor kan du finde en række nyttige link inden for Brand og Redningsområdet. Linkene er delt op i områder.

Sagsbehandling

Retsinfo - er en hjemmeside hvor du finder alle love, bekendtgørelse m.v.

Statslige styrelser, ministerier m.v.

Beredskabsstyrelsen - Beredskabsområdet herunder Tekniske forskrifter og driftsmæssige forskrifter, Cirkustelte m.m.

Energistyrelsen - håndtere byggesagsområdet.

Sikkerhedsstyrelsen - Fyrværkeri.

Forsvarsministeriet - Ministeriet for Beredskabet.

Egne stationer og brandværn

Falcks hjemmeside

Jels Frivillige brandværn  
 

Faglige organisationer

Beredskabsforbundet - faglig organisation for de frivillige.
 

Skorstensfejer

Skorstensfejerlauget - fagside for skorstensfejere i Danmark.
 

Diverse hjemmesider

Trygfonden hjertestarter - hjemmeside

Bliv brandmand - hjemmeside hvor du kan læse om at blive brandmand