KriseInfo

Se sidste nyt her

Der er for tiden ingen hændelser 

Sirenevarsling

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside om Sirenevarsling

Døve- og hørehæmmede

Døve, hørehæmmede og døvblevne personer, der ikke har mulighed for at blive varslet af sirenevarslingssystem, kan tilmelde sig sms-varslingsordningen.

Når du er tilmeldt ordningen, vil du få tilsendt en sms, fx når politiet i forbindelse med en ulykke varsler befolkningen i et bestemt område med sirener. Da det ikke er muligt at begrænse udsendelsen til dem, der befinder sig i varslingsområdet, vil beskeden blive udsendt til alle, der er tilmeldt ordningen.

Tilmelding til ordningen foregår via Digital Post på borger.dk.

Vejledning i tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede