Brand-og evakueringsplan 2016

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i bygninger m.v., der er omfattet af § 35 stk. 1.

  • skole
  • daginstitutioner
  • ældrecentre
  • forsamlingslokaler til over 150 personer
  • butikker til flere end 150 personer

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2015 godkendt planen.

Plan for brand- og evakueringsøvelser

 
Beredskabsstyrelsen har udgivet en folder om brand- og evakuering på skoler - den kan dog også godt bruges som inspiration til andre steder.