Brand-og evakueringsplan 2016

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i bygninger m.v., der er omfattet af § 35 stk. 1.

  • skole
  • daginstitutioner
  • ældrecentre
  • forsamlingslokaler til over 150 personer
  • butikker til flere end 150 personer

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2015 godkendt planen for 2016.

Du kan læse hele planen her og se hvad den betyder for dig. Planen kan åbnes via link i højre side.

Beredskabsstyrelsen har udgivet en folder om Brand- og Evakuering på skoler - den kan dog også godt bruges som inspiration til andre steder. Læs folderen her.