Beredskabsplan niveau 1

Beredskabsplan Niveau I Forside

Denne plan har til formål at sikre, at Vejen Kommune kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse i kommunen. Planen er et værktøj, der skal hjælpe:

  • Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. 
  • Under hændelsen - ved at være instruks i "hvem der gør hvad" i tilfælde af hændelser.
  • Efter hændelsen - ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens beredskab.

Planen er en udmøntning af Vejen Kommunes beredskabsstrategi - som er godkendt af byrådet på mødet den 14. november 2017.

Kontaktlisten i planen er revideret den 1. april 2019.

Beredskabsplan Niveau 1 godkendt af byrådet den 14. november 2017 - revideret  kontaktliste den 1. april 2019

Krisekommunikation - bilag til beredskabsplanen