Beredskabets planer

Risikobaseret dimensionering

Det danske beredskab er dimensioneret efter de risici der er i kommunen. Vejen Kommune har i perioden 2010-2011 lavet en gennemgribende analyse af Vejen Kommune, og hvilke risikoelementer der findes.

Rapport om Risikobaseret dimensionering 2011

Serviceplan 2011

Byrådet har december 2012 godkendt den gældende Serviceplan for Brand og Redning. Den nævnte risikoanalyse dannede grundlang for at kommunen har opstillet en lang række servicemål for Beredskabet, både det operative og det forbyggende.

Serviceplan 2011

Vandforsyningsplan for brandslukning

Kommunen skal sikre at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. I den forbindelse er der krav om at der skal udarbejdes og godkendes en plan for dette.

Læs vandforsyningsplan for brandslukning