Beredskabets planer

Risikobaseret dimensionering

Det danske beredskab er dimensioneret efter de risici der er i kommunen. Trekantbrand har lavet den dimensioneringsplanen.

Rapport om Risikobaseret dimensionering

 

Vandforsyningsplan for brandslukning

Kommunen skal sikre at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. I den forbindelse er der krav om at der skal udarbejdes og godkendes en plan for dette.

Læs om vandforsyningsplan for brandslukning