Det Kommunale Beredskab

Politisk er Beredskabet under Økonomiudvalget.

Vejen Kommune har sammen med Billund, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner dannet et nyt fælles beredskab "Trekantområdets Brandvæsen" i daglig tale kaldet "Trekantbrand".
Du kan læse mere om dette på selskabets hjemmeside www.trekantbrand.dk

Kontaktinformationer til Trekantområdets Brandvæsen

Der er ikke sket ændringer i det operative beredskab. De 5 stationer er stadig en del af beredskabet, og der er stadig en indsatsledervagt som dækker Vejen Kommune.