Beredskabets politiske organisation

Det samlede danske beredskab er placeret under Forsvarsministeriet, som har det politiske ansvar for hele beredskabet.