Beredskabets organisering

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger og terror, eller overhængende fare herfor.

Redningsforberedelsen omfatter både et statsligt og et fælles kommunal beredskab.

Vejen Kommune indgår i beredskabet Trekantbrand.

Læs om Trekantbrand 

Det Kommunale Beredskab

Politisk er Beredskabet under Økonomiudvalget.

Vejen Kommune har sammen med Billund, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner dannet et nyt fælles beredskab "Trekantområdets Brandvæsen" i daglig tale kaldet "Trekantbrand".
Du kan læse mere om dette på selskabets hjemmeside www.trekantbrand.dk

Kontaktinformationer til Trekantområdets Brandvæsen

Der er ikke sket ændringer i det operative beredskab. De 5 stationer er stadig en del af beredskabet, og der er stadig en indsatsledervagt som dækker Vejen Kommune.

 

Ny struktur i Beredskabet

I år 2014 blev der godkendt en ny struktur for det samlede danske beredskab. Dette sker fordi staten (Folketinget) ønsker at der skal spares et tre cifret millionbeløb på beredskabet.

Beredskabets politiske organisation

Det samlede danske beredskab er placeret under Forsvarsministeriet, som har det politiske ansvar for hele beredskabet.

Det statslige beredskab

Det statslige beredskab håndteres i Beredskabsstyrelsen, hvis opgaver bl.a. er følgende:

  • National assistance
  • International assistance
  • Uddannelse
  • Ekspert beredskab
  • Brandforebyggelse
  • Beredskabsudvikling