Beredskabets organisering

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger og terror, eller overhængende fare herfor.

Redningsforberedelsen omfatter både et statsligt og et fælles kommunal beredskab.

Ny struktur for beredskabet

In 2014, a new structure for the overall Danish preparedness was approved. This happens because the state wishes to save a three-digit million amount on the stand-by.

Beredskabets politiske organisation

The total danske Beredskab is placeret under Forsvarsministeriet , which has the political responsibility for the whole beredskabet.

Det statslige beredskab

Det statslige beredskab håndteres i Beredskabsstyrelsen , hvis opgaver bl.a. er følgende:

  • National bistand
  • International assistance
  • Uddannelse
  • Ekspert beredskab
  • Brandforebyggelse
  • Beredskabsudvikling

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Det kommunale beredskab

Politisk er Beredskabet under Økonomiudvalget.

Vejen Kommune har sammen med Billund, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner dannet et nyt fælles beredskab "Trekantområdets Brandvæsen" i daglig tale kaldet "Trekantbrand".
Du kan læse mere om dette på selskabets hjemmeside www.trekantbrand.dk

Kontaktinformationer til Trekantområdets Brandvæsen.
  
Der er ikke sket ændringer i det operative beredskab. De 5 stationer er stadig en del af beredskabet, og der er stadig en indsatsledervagt som dækker Vejen Kommune.