Badesikkerhedsplan

Politiet og kommunerne i Politiregion Syd- og Sønderjylland, besluttede på et kontaktrådsmøde den 10. juni 2008, at kommunerne skulle udarbejde en plan for badeveje i de enkelte kommuner.

I Justitsministeriets bekendtgørelse Nr. 511 af 20. juni 2005 "Bekendtgørelse om politiets sikring af offentlig orden og beskyttelse af individer og offentlig sikkerhed mv., Såvel som politiets evne til at indlede midlertidige foranstaltninger", se afsnit 14

"For offentlige badestrande og badefaciliteter skal politiet efter samråd med kommunalbestyrelsen om nødvendigt fastlægge hvilket redningsudstyr der skal være til stede, og hvilke foranstaltninger, herunder tilsyn, skal også træffes for at undgå fare for liv og sundhed af badende 2. Politiet kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen ved skiltning eller på lignende måde fastsætte regler om badning, herunder regler for forbud mod badning i bestemte områder. "