Beredskab

Når der er en ulykke, er et stort antal myndigheder i færd med at hjælpe. Myndighederne på skibsværfter arbejder sammen med ét overordnet mål: at reducere konsekvenserne af ulykken.

Beredskabets primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe personskader, ejendom og miljø i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Alarmering

Ring 1-1-2. Husk på oplyse: 

Hvad er der sket Hvor har folk
været
i nød ( antal skader mv.)
Hvilket telefonnummer du ringer fra.

 

Hjemmeside med de seneste nyheder om den nye generelle beredskab kan læses her