Bevar en aktiv og selvstændig hverdag

Til hvem?

Til dig, der har eller er i risiko for at få nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Til dig, der søger om hjemmehjælp første gang

Til dig, der får revurderet den hjælp, du allerede har.

Rehabiliteringsforløb – Serviceloven § 83a

Fra 1. januar 2015 blev det vedtaget, at alle med et rehabiliteringspotentiale skal visiteres et rehabiliteringsforløb, som er et målrettet og tidsafgrænset forløb tilpasset efter dine behov. I Vejen Kommune kaldes dette et ”BASH forløb”.

Formålet med BASH

Målet med BASH-forløbet er at opretholde og/eller styrke din funktionsevne. Det vil sige, at du får hjælp til at træne dig selv op til at kunne klare dig selv helt eller delvist i dagligdagen fx at: tage bad, tage tøj på, tage støttestrømper på, lave mad og gøre rent. På den måde kan du fortsætte med at leve dit liv mere eller mindre, som du altid har gjort det. Med andre ord kan du bevare en aktiv og selvstændig hverdag med god livskvalitet.

Hvordan får jeg et BASH-forløb?

Hvis du søger om hjemmehjælp, eller hvis du har behov for ændringer i den hjælp, som du allerede modtager, vil det blive vurderet af en visitator. De vil vurdere, om du har et rehabiliteringspotentiale, og derved tilbyde dig et forløb i BASH. Her sætter BASH-terapeuten, i samarbejde med dig, mål for forløbet.

Hvordan foregår BASH-forløbet i dagligdagen?

Du vil blive tilknyttet en Social og Sundhedshjælper/assistent, som er uddannet BASH medarbejder. BASH medarbejder er tilknyttet dit lokale områdecenter. De kommer hjem til dig og vil sammen med dig træne og udøve ”hjælp til selvhjælp”. Helt praktisk tager træningen udgangspunkt i de konkrete situationer dit mål omhandler. Sammen finder I måder og løsninger, der kan gøre det nemmere for dig. BASH træningen kan foregå over hele døgnet.

Når BASH forløbet ophører, hvad så…

I BASH-forløbet indgår der løbende opfølgninger af dit behov fremover. Når BASH terapeuten har vurderet, at BASH træningen kan ophøre, vil der i samarbejde med dig blive taget stilling til, hvad der videre skal ske. Måske kan du nu klare opgaverne helt selv, eventuelt ved brug af hjælpemidler eller måske har BASH forløbet afdækket, at du fortsat har behov for hjælp til at kunne klare dig selv. Er dette tilfældet, vil din visitator vurdere om du visiteres til den nødvendige hjemmehjælp.

Hjemmehjælp

Som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om du gennem en målrettet rehabiliterende indsats i eget hjem kan blive helt eller delvist selvhjulpen. Har du brug for en ekstra indsats for at kunne vedligeholde eller genvinde dit funktionsniveau, visiteres der til et rehabiliteringsforløb, jævnfør servicelovens § 83a.

Indsatsen foregår i og omkring dit eget hjem og kobler sig til præcise færdigheder og aktiviteter.

Vil du vide mere?

Har du brug for flere oplysninger om BASH-ordningen er du meget velkommen til at kontakte visitationen på telefonnummer 79 96 64 93.