BASH-Neuro-team

I Vejen Kommune arbejdes der målrettet på at støtte dig der har en erhvervet hjerneskade til at klare hverdagens gøremål og aktiviteter samt at få hverdagen til at hænge sammen.

Som en del af tilbuddet er der i Ældre- og Rehabiliteringsafdelingen ansat 3 BASH-Neuro-terapeuter.

Gennem en målrettet og tidsafgrænset terapeutisk indsats i og omkring hjemmet arbejdes der med dine udfordringer, og du støttes til i højere grad at kunne mestre din hverdag og familieliv samt skabe de bedste forudsætninger for, at du igen kan være en aktiv deltager i både dit eget liv og samfundet.

Indsatsen foregår i og omkring dit hjem og kobler sig til præcise færdigheder og aktiviteter. De planlægges og udføres i et tæt samarbejde med dig og de aktører, som du måtte have kontakt til. Herunder for eksempel trænende ergo- eller fysioterapeut, hjemmevejleder, hjemmehjælp, forløbskoordinator, jobcenter med flere.

Indsatsernes længde og intensitet kan variere og fastsættes af dig og BASH-terapeuten efter en individuel faglig vurdering af dine behov.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere eller har brug for yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte BASH-Neuro-teamet på BASHneuro@vejen.dk