Madservice

Efter servicelovens § 83 har kommunen pligt til at tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at foretage tilberedning af mad.

Hjælpen ydes til personer, som på grund af

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven
  • varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven


Kommunal leverandør:

Besøg Madservice Vejens hjemmeside

Se smiley for Madservice Vejen 


Private leverandører:

Besøg Det Danske Madhus' hjemmeside


Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 64 93, eller ved at kontakte Visitationen via Digital Post

Læs om Madservice i kvalitetsstandarderne for praktisk bistand og personlig pleje samt madservice: Kvalitetsstandarder