Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Formålet med hjemmehjælpen er at afhjælpe de følger, der er forbundet med sygdom eller alderdom. Hjælpen ydes til både praktiske opgaver og personlig pleje.

I Vejen Kommune arbejdes der med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp, vi kalder det BASH.

Vil du læse om hjemmehjælp er der følgende muligheder:

Hjemmehjælp - Vejen Kommune informerer

Hvis du gerne vil læse om hvilke regler der gælder for det arbejde vi udfører i dit hjem, i forhold til f.eks. arbejdsmiljø og hjemmets indretning, har vi udarbejdet en pjece.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvilke ydelser du kan blive visiteret til som borger i Vejen Kommune kan du læse dette i kvalitetsstandarderne:

Ønsker du at ansøge om hjemmehjælp eller har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på 79 96 64 93. Visitationen kan også kontaktes via Digital Post. Visitationen har åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30.

Virksomheder kan skrive sikker Digital Post til Visitationen via dette link

Valg af leverandør

Rehabiliterende forløb, Servicelovens § 83 a:

Den kommunale leverandør leverer rehabiliteringsforløb (§83a) til nye borgere. Borgere, der allerede har valgt leverandør, kan fastholde leverandør til rehabiliteringsforløb.

Hvis du efter endt rehabiliteringsforløb er berettiget til hjælp, har du frit valg af leverandør. 

Kommunale leverandører

Ønsker du en kommunal leverandør vil du blive tilknyttet en hjemmeplejegruppe i dit lokalområde. Den kommunale hjemmepleje kører ud fra Glejbjerg, Holsted, Holsted Stationsby, Brørup, Askov, Vejen, Bække, Jels og Rødding.

Private leverandører

Praktisk hjælp

Du kan vælge mellem to godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Vejen Kommune:

  • Karens Plejeservice, tlf. 75 58 84 84 / 50 95 20 84 (praktisk hjælp i dagvagt)
  • Rengo II, tlf. 30 12 49 22 (leverer praktisk hjælp i dagvagt) 

Visitationen i Ældre & Rehabilitering kan kontaktes på: tlf. 79 96 64 93.

Personlig pleje

Vejen Kommune tilbyder modtagere af personlig pleje muligheden for at få udstedt et Fritvalgsbevis, for dermed selv at kunne vælge leverandør. Uddelegerede sygeplejeydelser som falder i naturlig forlængelse af plejeopgaver kan omfattes efter aftale.

Ordningen omfatter borgere der bor i eget hjem og som er i stand til selv, eller sammen med en samlever, at varetage den daglige ledelsesret. Borgeren kan anmode om et Fritvalgsbevis og skal herefter selv træffe aftale med en leverandør. Beviset er først gyldigt, når såvel borger som leverandør har skrevet under og beviset er sendt til Vejen Kommune.

Visitationen i Ældre & Rehabilitering kan kontaktes på: tlf. 79 96 64 93.