Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Formålet med hjemmehjælpen er at afhjælpe de følger, der er forbundet med sygdom eller alderdom. Hjælpen ydes til både praktiske opgaver og personlig pleje.

I Vejen Kommune arbejdes der med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp, vi kalder det BASH.

Vil du læse om hjemmehjælp er der følgende muligheder:

Pjecen: Hjemmehjælp - Vejen Kommune informerer

Hvis du gerne vil læse om hvilke regler der gælder for det arbejde vi udfører i dit hjem, i forhold til f.eks. arbejdsmiljø og hjemmets indretning, har vi udarbejdet en pjece.

 

Hvis du gerne vil vide mere om hvilke ydelser du kan blive visiteret til som borger i Vejen Kommune kan du læse dette i kvalitetsstandarderne i linkene nedenfor:

Kvalitetsstandarder ældreområdet - 2021

Kvalitetsstandarder - servicelovens § 95 - hjælperordning


Ønsker du at ansøge om hjemmehjælp eller har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på 79 96 64 93. Visitationen kan også kontaktes via digital post. Visitationen har åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30.

Virksomheder kan skrive sikker digital post til Visitationen via dette link

Valg af leverandør

Rehabiliterende forløb, Servicelovens § 83 a:

Den kommunale leverandør leverer rehabiliteringsforløb (§83a) til nye borgere. Borgere, der allerede har valgt leverandør, kan fastholde leverandør til rehabiliteringsforløb.

 

Hvis du efter endt rehabiliteringsforløb er berettiget til hjælp, har du frit valg af leverandør.

 

 

Kommunale leverandører

Ønsker du en kommunal leverandør vil du blive tilknyttet en hjemmeplejegruppe i dit lokalområde. Den kommunale hjemmepleje kører ud fra Glejbjerg, Holsted, Holsted Stationsby, Brørup, Askov, Vejen, Bække, Jels og Rødding.

 

Private leverandører

Ønsker du en privat leverandør er der følgende private leverandører af hjemmepleje:

 

Karens Plejeservice, tlf. 7558 8484 / 5095 2084 (leverer personlig pleje og praktisk hjælp i dag- og aftenvagt)

Rengo II, tlf. 3012 4922 (leverer praktisk hjælp i dagvagt)

 

 

Visitationen i Ældre & Rehabilitering kan kontaktes på: tlf. 7996 6493