Forebyggende hjemmebesøg

Ved dette besøg er der mulighed for at snakke om emner og tiltag, som er vigtige for dig, for at bevare et godt hverdagsliv. Besøget er en fortrolig og uforpligtende samtale. Forebyggelseskonsulenterne har en sundhedsfaglig uddannelse og har tavshedspligt. Ved samtalen er du velkommen til at invitere en pårørende eller en ven med.

Læs mere i pjecen Forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp tilbydes der ikke forebyggende hjemmebesøg.

Fyldt 70 år og bor alene

Tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem. Læs mere i pjecen Et tilbud til dig, der er 70 år og bor alene

Fyldt 75 år

Tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg og/eller et fælles arrangement.

Fyldt 80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år.

Fyldt 82 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 82 år, hvorefter kommunen tilbyder dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

- hvis du har mistet din ægtefælle eller samlever

- hvis din ægtefælle eller samlever er flyttet på plejehjem

- hvis du tilflytter til kommunen.

Har du mistet en ægtefælle eller samlever - se pjece her

Pjece - forebyggende hjemmebesøg - ml. 65 og 81 år.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.