Opkrævningspolitik

Ejendomsskatter og forbrugsafgifter

Ejendomsskatter og forbrugsafgifter 2 gange årligt: 1. marts og 1. september.

Ved for sen betaling udsender Borgerservice 2 rykkerskrivelser inden sagen oversendes til den statslige inddrivelsesenhed.

Musikskolen

Opkrævning til Musikskolen sker i 4 rater pr. skoleår og med betalingsdag 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.