Opkrævning

Regninger

Regninger bliver lavet i de enkelte afdelinger, og har du spørgsmål regningens indhold, skal henvendelse rettes til den afdeling som har lavet regningen.

Bemærk, at ejendomsskat og forbrugsafgifter betales i marts og september måned med forfaldsdato den 1. Sidste rettidige betalingsdato er henholdsvis den 10. marts og 10. september.

Betaling til kommunen

Hvis du ikke kan betale din regning rettidigt til kommunen, skal du rette henvendelse til Team Opkrævning, Borgerservice Vejen, tlf. 79 96 67 95, Digital Post

Renter og gebyr

Hvis du ikke betaler din regning til det offentlige rettidigt, vil der blive opkrævet gebyr og eventuelt renter.

Modregning

Hvis betaling af kommunens regninger udebliver, sendes kravet automatisk til modregning hos SKAT. Det betyder, at såfremt der kommer udbetalinger fra det offentlige vil der ske indtrædelse / modregning.

Inddrivelse

Såfremt betaling af kommunes regninger udebliver, eller der ikke er truffet en betalingsordning, vil kravet automatisk blive sendt til tvangsinddrivelse hos SKAT. Du må påregne ekstraudgifter til renter, gebyr og afgifter.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Team Opkrævning, skal du sende den til: Team Opkrævning, Borgerservice Vejen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Vi sørger så for at sende klagen videre til rette myndighed.

Betaling til din kommune

Når du får en regning fra Vejen kommune, modtager du - i langt de fleste tilfælde - samtidig et indbetalingskort.

Langt de fleste regninger kan betales via PBS/Pengeinstitutternes Betalingsservice - eller via Netbank. Oplysningerne, du skal bruge, er anført på indbetalingskortet.

Hvis du benytter netbank, beder vi dig om at bruge oplysningerne fra det aktuelle indbetalingskort. Husk at læselinjen er ny på hver regning, derfor er det vigtigt at benytte det rigtige girokort, ellers kan pengene ikke "finde på plads", og vi skal bruge unødige ressourcer på at udsende rykkere. Vejen Kommunes girokonto er 541-8062 - vores bankforbindelse er Danske Bank, Reg. nr. 4394 konto nr. 3737 588 777.

IBAN-nummer - DK9630003737588777 og BIC-kode (swift-adresse): - DABADKKK