Kontrol med sociale ydelser

Kontrolenheden behandler henvendelser fra kommunens ansatte, når der konstateres forhold, som kan vække undren. Kontrolgruppen modtager og behandler endvidere både navngivne og anonyme henvendelser fra kommunens borgere vedrørende mistanke om, at der sker misbrug af sociale ydelser. Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med en henvendelse opgiver dit navn, vil det på anmodning blive videregivet til den anmeldte person.

Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører - navn, adresse med videre
  • Navn og evt. adresse på evt. modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Tidshorisont på det formodede misbrug af ydelser
  • Oplysninger om arbejde samtidig med kontanthjælp eller sygedagpenge

Kontrolgruppen arbejder med samtlige ydelser, som udbetales af kommunen. Modtages der anmeldelse om sort arbejde, vil kontrolgruppen underrette relevant myndighed.

Kontakt kontrolenheden på:

telefon 79 96 65 49 eller 79 96 65 29

eller

Skriv til Kontrolenheden (Digital Post)

Vær opmærksom på, at du ikke kan være anonym i en e-mail.

Postadresse:

Vejen Kommune
Borgerservice, Kontrolenheden
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen