Studerende kan ikke få kontanthjælp

Studerende kan ikke få kontanthjælp/uddannelseshjælp i sommerferien


Du kan ikke få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du:

  • Er midt i et uddannelsesforløb og har sommerferie.
  • Har afsluttet en ungdomsuddannelse og søgt optagelse på uddannelse/videregående uddannelse og er optaget.
  • Har afsluttet en ungdomsuddannelse og søgt optagelse på uddannelse/videregående uddannelse og afventer svar.
  • Har afsluttet grundforløbet og søger praktikplads.
  • Hvis du søger en elev-, lære, eller praktikplads efter du er blevet færdig med et grundforløb.

Studerende, der har sommerferie, pause mellem 2 uddannelser eller stopper uddannelse, kan som hovedregel heller ikke få hjælp til faste udgifter eller kost i sommerferien, fordi der er tale om en situation, der kan forudses.

Afbrudt uddannelse

Hvis du ca. 2 måneder efter afslutningen af en gymnasial eller grunduddannelse ikke har fundet en elev-, lære-, eller praktikplads, anses din uddannelse for afbrudt, og du har ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Du kan rette henvendelse til Basen, Askovvej 7, 6600 Vejen.

Enlig forsørger

Hvis du er enlig forsørger og under 30 år kan der være mulighed for behovsbestemt hjælp imellem to uddannelsesforløb. Du kan så rette henvendelse til Borgerservice, Team kontanthjælp.