Kørsel til specialundervisning

Bevilling til kørsel til specialundervisningstilbud gives som udgangspunkt for et skoleår eller den resterende del af et skoleår. Bevillingen skal revurderes én gang årligt i november/december måned.  Nye elever visiteres til et specialundervisningstilbud i løbet af foråret.

Afgørelsen træffes af specialundervisningstilbuddets visitationsudvalg.
Eleven, som bliver visiteret til et specialundervisningstilbud har mulighed for befordring fra bopæl/opholdssted til skolen og retur.

Afgørelsen om kørsels behov og kørsels type foretages af specialundervisningstilbuddets visitationsudvalget og tager udgangspunkt i en individuel vurdering af elevens kørsels behov i forhold til alder, modenhed, handicap, bopæl, evne til at vente, evne til at skifte befordringsform, at være sammen med andre mm.
Afgørelsen sker i tæt samråd med elevens forældre.

Den bevilligede kørsel iværksættes af Kørselskontoret, og der kan derfor ikke opstartes en ny kørselsordning uden Kørselskontorets godkendelse.

Tilbage til siden om kørselskontor