Kørsel: Merudgifter efter servicelovens § 41

Såfremt et barn/ung er omfattet af Serviceloven § 41, kan det betyde, at der kan bevilges handicap kompenserende ydelser.

I forbindelse med fritids kørsel til og fra en SFO på en special skole, kan der være tale om en nødvendig merudgift ved forsørgelse af et barn med særlige behov. Der kan være mulighed for kørsel til og fra en aflastnings institution.

Børn og unge, der går på en special skole er ikke nødvendigvis omfattet af de handicapkompenserende ydelser. Målgruppe afklaring foregår ved henvendelse til Handicap & Psykiatri.

Har du spørgsmål til selve befordringen

Kontakt vedr. den praktiske udførelse af kørslen skal ske til Kørselskontoret, tlf. 79 96 67 96, Digital Post til Kørselskontoret