Hvem kan søge julehjælp

For at komme i betragtning til julehjælp skal du opfylde nedenstående kriterier:

Enlige forsørgere eller familier, hvor begge forældre modtager enten

  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledigheds- eller ressourceforløbsydelse, SU eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse,
  • Førtidspension, eller
  • Sygedagpenge og revalideringsydelse

Der skal være hjemmeboende børn under 18 år.

Du/I skal være bosiddende i Vejen Kommune.