Støtte til køb af bil

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

Bil, ansøg om støtte til

Som en del af sagsbehandlingen skal en eventuel arbejdsgiver udfylde denne erklæring: Bil (v. ansøgning om støtte), arbejdsgivererklæring

Kvalitetsstandarder for støtte til køb af bil