Kropsbårne hjælpemidler

Digital ansøgning

Fra den 1. december 2013 blev det obligatorisk, at ansøge om kropsbårne hjælpemidler ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning.

Ansøgningerne er både for de borgere, der ansøger første gang, og er også gældende for borgere ved genbevillinger. Borgerne henvises til enten www.vejen.dk eller til www.borger.dk. For at udfylde ansøgningen skal der bruges NemID.

Hvis borgerne er i tvivl om hvordan de gør, kan de få støtte og vejledning ved, at kontakte Borgerservice i Vejen eller på bibliotekerne.

Ansøgninger vil som udgangspunkt blive afvist, hvis borgeren ikke bruger den digitale løsning.

Ansøgninger modtaget på anden vis end digitalt, vil kun blive modtaget, hvis Vejen kommune konkret vurderer, at der foreligger helt særlige forhold, der gør at borger ikke kan anvende digital selvbetjening.

Borgere der ikke har NemID kan eventuelt få hjælp af pårørende, der via den digitale løsning kan søge som tredjepart.

 

Frit leverandørvalg

Får du bevilget et kropsbårent hjælpemiddel, har du frit leverandørvalg. Du skal dog være opmærksom på, at Vejen Kommune kan have indgået en leverandøraftale på det enkelte hjælpemiddel. Vejen Kommune kan kun refundere det beløb, som kommunen kunne have købt hjælpemidlet til ved vores leverandør. Det betyder, at vælger du en anden leverandør, kan der blive en egenbetaling.

Hvis der er indgået leverandøraftale på det ansøgte hjælpemiddel, vil det fremgå af den skriftlige bevilling.

Der kan som hovedregel ikke ydes støtte til hjælpemidler, du selv har anskaffet, inden du har fået en bevilling fra Vejen Kommune.

Har du spørgsmål, kan du kontakte en sagsbehandler.

Sagsbehandler Tlf. nr. Mailadresse Sagsområde
Inge Marie Østerhaab 79 96 64 20 imoe@vejen.dk Fødselsdato: 01-13
Anja Ibsen Jensen 79 96 64 53 anij@vejen.dk Fødselsdato: 14-31

Ny selvbetjeningsløsning

Her kan du ansøge om kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler i Vejen Kommune 2015