Viden om demens

10 tegn på demenssygdom

Alzheimerforeningen har lavet en liste over de 10 mest almindelige advarselssignaler ved begyndende demens:

  1. Svækket hukommelse
  2. Besvær med at udføre ellers velkendte opgaver
  3. Problemer med sproget
  4. Manglende orientering i forhold til tid og sted
  5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
  6. Problemer med at tænke abstrakt
  7. Forlægger ting
  8. Forandringer i humør og adfærd
  9. Ændringer i personligheden
  10. Mangel på initiativ

Relevante links: www.alzheimer.dk www.hjerneforum.dk www.psykiatrifonden.dk www.netdoktor.dk www.videnscenterfordemens.dk

 

Korrekt diagnose

Ofte kan det være de pårørende eller en nær bekendt, der får mistanke om udviklingen af demens.

Hvis man oplever, at man selv eller ens nærmeste har symptomer, der tyder på demens, er det vigtigt at gå til lægen med sin mistanke. Det er en god idé at tage et familiemedlem eller nær bekendt med til samtalen hos lægen. De kan ofte bidrage med oplysninger, som man ikke selv er opmærksom på.

Problemer med hukommelsen skyldes ikke altid en begyndende demenssygdom. Tilstande som depression, konfusion (forvirringstilstand), stress, stor alkoholindtagelse, infektion og bivirkninger af visse typer medicin kan give demenslignende symptomer. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt med det samme og få stillet den rigtige diagnose, så man kan få den korrekte behandling.

 

Er der behov for yderligere specialviden og støtte, så kontakt demensfagligt team.

Demensfagligt team bidrager ved udredning.