Pårørendegrupper og demenscafe

Ingen bør være alene med sine problemer om demens.

Flere steder i kommunen findes der pårørendegrupper, hvor demenskonsulenten er tovholder. Her har ægtefælle/samlever mulighed for at hente hjælp og støtte gennem samtaler og samvær med andre i samme situation.

I et tilstødende lokale vil frivillige hjælpere afholde demenscafé, som giver den demensramte mulighed for socialt samvær. Der er kaffebord og forskellige aktiviteter f.eks. sang og musik.

På samme måde som i gruppen for ægtefæller/samlevere har vi en gruppe for voksne børn til demente borgere i Vejen kommune. Dog er der i den forbindelse ingen demenscafé. Gruppens møder bliver afholdt på Områdekontor Rødding ca. 8 gange om året.

Yderligere information: kontakt demensfagligt team