Klub til dig med demens i tidlig stadie

Demens kan have indflydelse på din hverdag.

Vi vil gerne række hånden ud med et tilbud til dig i den tidlige fase af sygdommen. Klubben er et fristed, hvor du kan mødes med ligestillede du kan tale og lave aktiviteter med. Her er der tryghed, inspiration og rummelighed; en afslappet atmosfære, hvor du kan være dig selv!

Hvem er klubben for? 

Du er tidlig i dit demensforløb

Du er under 75 år

Du kan gå en lang tur uden problemer

Du kan deltage i aktiviteter ud af huset

Du kan deltage socialt og i gruppesammenhæng

Du er selvhjulpen ifht påklædning, toiletbesøg, medicin m.m.

Du kan selv komme til og fra klubben eller ved hjælp af pårørende

Aktiviteter 

Vi vælger i fællesskab, hvilke aktiviteter vi laver.

Værterne vil bl.a. byde ind med aktiviteter, der udfordrer hjernen.

Hvor og tidspunkt

Fredenshjem: fredage kl. 9.30-12.30

Fredensvej 3, Brørup

Rødding aktivitetscenter: tirsdage kl. 10-13

Rødding Østergade 28, Rødding

Pris

10 kr. pr. gang til kaffe og lidt godt til ganen. Derudover egenbetaling for materialer og udflugter osv.

Øvrigt

Der vil max. være 8 i klubben foruden de 2 værter.

Tilmelding

Har du spørgsmål vedr. klubben eller vil du gerne deltage, er du velkommen til at kontakte vært

 

Annette Pold, 30 71 04 41 

 

Du kan også kontakte din demenskonsulent.

 

Se folder her