GPS til demensramte

Vejen kommune råder over et antal GPS-sendere til demensramte borgere.

Formålet er at øge borgerens personlige frihed og tryghed ved at bevæge sig rundt udendørs trods orienteringsproblemer samt at sikre, at borgeren kan blive sporet og få hjælp i en nødsituation.

GPS-senderen bevilges af demenskonsulenterne efter en konkret individuel vurdering ud fra en samtale med den demensramte borger og de pårørende.

Før udlevering af GPS skal der foreligge en demensdiagnose eller dokumentation for langvarige demenslignende symptomer samt en samtykkeerklæring fra borger.

Enhver kan henvende sig vedr. behov for GPS.

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til din demenskonsulent eller på tlf. 79 96 64 90 og pr. mail demens@vejen.dk