Demens

Hvad er demens og hvor kan jeg få mere viden 

Tilbud i Vejen Kommune:

Støtte og vejledning via demensfagligt team.

 • Hjemmebesøg
 • Opfølgning og hjælp til udredning
 • Råd, vejledning og støtte i forhold til demenssygdomme
 • Informationer om kommunens tilbud
 • Kontakt til demensfagligt team

GPS til demensramte

Pårørendegrupper og demenscafe

Sved på panden - et motionstilbud til borgere med lettere hukommelsesproblemer

Forskellige former for aflastning

 • Ferieophold kan bestilles, op til en uges varighed, max 4 gange pr ½ år.
 • Aflastningsophold i en periode i forbindelse med sygdom.
 • Demensdaghjem, 1-5 faste dage om ugen, åbningstider fra kl. 9.30 til 16.00. Pjece "Demensdaghjem - Vejen Kommune informerer"

  Folder om Demensdaghjem

 • Aflastning i eget hjem af frivillige. (Det drejer sig om frivillige, der i forvejen interesserer sig for og har kendskab til demens, som i et vist omfang stiller sig til rådighed som besøgsvenner og aflastere.)

Beskrivelse af serviceniveau for demensdaghjem findes i kvalitetsstandarderne for pleje og praktisk bistand.


Boliger til demensramte

Kommunen har demensboliger følgende steder:

 • Enghuset på plejehjemmet Enghaven i Rødding,
 • Solsikken og Mælkebøtten på plejehjemmet Kærdalen i Vejen,
 • Margueritten på Plejehjemmet Blomsterengen i Holsted,
 • Anemonen på plejehjemmet Lundtoft i Brørup.

 

Livshistorie

En livshistorie er et dokument som borgeren eller en pårørende udarbejder. Livshistorien skaber kontakt, støtter hukommelsen, styrker identiteten og kan være med til at øge livskvaliteten. Livshistorien er derfor vigtig som udgangspunkt for omsorg og samvær.

Skabelon til livshistorie findes her: Brudstykker af mit livs historie

Et plejetestamente giver personen med demens mulighed for at få indflydelse på sit eget liv i fremtiden ved i god til at udtrykke sine ønsker til den fremtidige omsorg, pleje og boligsituation.

Plejetestamente

Tavshedspligt

Alle kommunalt ansatte har tavshedspligt. Tavshedspligten indskærpes også overfor frivillige, hvor kontakten er etableret gennem demenskonsulenterne.

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 64 90, eller via e-mail demens@vejen.dk