Coronavirus - covid-19

Ældreområdet: Information om Coronavirus / covid-19

De fleste ansatte i Vejen Kommune, der arbejder indenfor ældreområdet, er fortsat på arbejde for at sikre den nødvendige hjælp til ældre og sygdomsramte borgere. Der er indført en række forebyggende tiltag for at begrænse smittespredningen - specielt i forhold til de kommunale plejecentre. Desuden er alle aktivitetscentre lukket og aktivitetstilbud på plejecentre opretholdes kun for plejecentrenes beboere.

Midlertidig ændring i hjemmehjælpen grundet coronavirus

For at reducere risikoen for smittespredning af coronavirussen og for at sikre, at der er tilstrækkelig med medarbejdere til at kunne løse de store opgaver sundhedsvæsenet står over for, vil der i begrænset omfang kunne ske ændring i den hjælp der leveres fra ældre- og rehabiliteringsområdet i Vejen Kommune.

Hjælp til sygepleje, pleje, medicin, indkøb, tøjvask og rengøring vil blive udført som det vigtigste, men det vil bero på en sundhedsfaglig vurdering i det enkelte tilfælde, hvis der midlertidigt bliver ændret i hjælpens omfang.

Klippekortsordningen og dele af den hjælp der gives til rehabilitering er midlertidig lukket ned foreløbig til medio maj.

Får du ændret i hjælpen kontakter Vejen Kommune dig. Har du spørgsmål om din hjælp, kan du kontakte kommunen, som du plejer.

Vi opfordrer samtidig til, at du er i kontakt med familie og venner i den kommende periode og får støtte og hjælp. Men undgå kontakt med familie og venner som har symptomer på forkølelse eller influenza. Generelt bør I følge rådene om at begrænse fysisk kontakt, holde afstand, vaske hænder med vand og sæbe ofte og nyse/hoste i ærmet.

Du og dine pårørende kan holde jer orienteret generelt om situationen med coronavirus via TV, radio eller på www.coronasmitte.dk

Rådgivningscenter - hjælpemidler

Rådgivningscentret på Hjælpemiddelservice Vejen i Brørup er lukket på ubestemt tid. Kontakt i stedet hjælpemiddelteamet på tlf. 79 96 63 81 eller mail hjaelpemiddelteamet@vejen.dk

Madservice

Levering af mad til hjemmeboende borgere fra storkøkkenet i Holsted - Madservice Vejen - fungerer helt som sædvanligt - se Madservice Vejens hjemmeside

Besøg på plejecentre

Som plakaten på denne side fortæller, er det - grundet Covid-19 - midlertidigt ikke muligt at besøge beboere på plejecentre i Vejen Kommune - medmindre der er tale om kritiske situationer. Hvis du som nær pårørende til en beboer på et plejecenter har svært ved at fastholde kontakten f.eks. via telefon, kan du rette henvendelse til det aktuelle plejecenter og forsøge sammen med centerets medarbejdere at finde ud af om kontakten kan fastholdes f.eks. ved kontakt via Skype og Facetime eller der kan laves en aftale om korte møder udendørs.