Coronavirus - covid-19

Ældreområdet: Information om Coronavirus / covid-19

De fleste ansatte i Vejen Kommune, der arbejder indenfor ældreområdet, er fortsat på arbejde for at sikre den nødvendige hjælp til ældre og sygdomsramte borgere. For at have de nødvendige medarbejderressourcer til at kunne give hjælp til borgere, som på grund af den nuværende situation kunne få brug for sygepleje og pleje, vil hjælp som vurderes at kunne udskydes blive sat på pause indtil videre. Der er indført en række forebyggende tiltag for at begrænse smittespredningen - specielt i forhold til de kommunale plejecentre. Desuden er alle aktivitetscentre lukket og aktivitetstilbud på plejecentre opretholdes kun for plejecentrenes beboere.

Midlertidig ændring i hjemmehjælpen grundet coronavirus

For at reducere risikoen for smittespredning af coronavirussen og for at sikre, at der er tilstrækkelig med medarbejdere til at kunne løse de store opgaver sundhedsvæsenet står over for, vil der i den kommende tid ske ændring i den hjælp der leveres fra ældre- og rehabiliteringsområdet i Vejen Kommune.

Hjælp til personlig sygepleje, pleje og medicin, vil blive udført som det vigtigste, men det vil bero på en sundhedsfaglig vurdering i det enkelte tilfælde, om der midlertidigt bliver ændret i hjælpens omfang.

Får du hjælp til rengøring eller er du omfattet af klippekortsordningen, må Vejen Kommune i nogle tilfælde henvise til andre løsninger, dette gælder nu frem til og med 13. april 2020, men perioden kan desværre blive forlænget. 

Får du ændret i hjælpen kontakter Vejen Kommune dig. En del borgere, der modtager hjemmehjælp, har Vejen Kommune allerede været i kontakt med. Har du spørgsmål om din hjælp, kan du kontakte kommunen, som du plejer.

Vi opfordrer samtidig til, at du er i kontakt med familie og venner i den kommende periode og får støtte og hjælp. Men undgå kontakt med familie og venner som har symptomer på forkølelse eller influenza. Generelt bør I følge rådene om at begrænse fysisk kontakt, vaske hænder med vand og sæbe ofte og nyse/hoste i ærmet.

Du og dine pårørende kan holde jer orienteret generelt om situationen med coronavirus via TV, radio eller på www.coronasmitte.dk 

Rådgivningscenter - hjælpemidler

Rådgivningscentret på Hjælpemiddelservice Vejen i Brørup er lukket på ubestemt tid - kontakt i stedet hjælpemiddelteamet på mail hjaelpemiddelteamet@vejen.dk eller tlf. 79 96 63 81

Madservice

Levering af mad til hjemmeboende borgere fra storkøkkenet i Holsted - Madservice Vejen - fungerer stort set som sædvanligt - se Madservice Vejens hjemmeside

Besøg på plejecentre

Som plakaten på denne side fortæller, er det - grundet Covid-19 - midlertidigt ikke muligt at besøge beboere på plejecentre i Vejen Kommune - medmindre der er tale om kritiske situationer og du er en nær pårørende. Er du i tvivl om du i den aktuelle situation kan besøge dit familiemedlem eller gode ven m.v. på plejecenter, så kontakt plejecentret telefonisk.