Borgerportal - Care

Borgerportal Care - Få adgang til din elektroniske omsorgsjournal via internettet

Du har mulighed for at få adgang fra din computer til de oplysninger, som Vejen Kommune, skriver om dig i den elektroniske omsorgsjournal Care.

Adgangen sker via internettet. Du skal ikke installere ekstra udstyr på computeren.

Det kan du se

Du får via internettet adgang til at læse oplysninger, som er gemt på din sag:

  • Navn, adresse, telefonnummer, pårørende
  • Journal
  • Medicin
  • Besøg / private aftaler
  • Funktionsvurdering
  • Målinger
  • Plejeplaner / Indsatsområder

Hvem kan få adgang?

Du kan få adgang til dine oplysninger i omsorgsjournalen Care, hvis du modtager en eller anden form for hjælp fra Social- og ældre, Vejen Kommune.

Det kan dreje sig om praktisk hjælp eller personlig pleje, genoptræning eller forebyggende hjemmebesøg.

Dine pårørende kan få adgang til de samme oplysninger som dig, hvis du giver dem lov til det. Hvis dine pårørende skal have adgang, kræver det et skriftligt samtykke fra dig.

Sådan får du adgang

For at få adgang skal du have et NemID. NemID sikrer, at det kun er dig eller dem, du har givet lov, der kan se dine oplysninger.

Første gang, du vil bruge systemet:

(Vælg "Anmod om adgang", og log dig på med NemID)


Vejledning om brug af borgerportal.

Du kan ansøge om at få adgang til Care Borgerportal.

Du får besked pr. mail, når din adgang er åbnet. Du kan forvente at det sker op til 7 hverdage efter at vi har modtaget anmodningen og evt. samtykkeerklæring.

Hvis en af dine pårørende ansøger om at få adgang til dine oplysninger, skal du give dit skriftlige samtykke.

Blanket til skriftligt samtykke.

Blanket til skriftligt samtykke PDF

Send blanketten til Vejen kommune, Social & Ældre - Visitationen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller pr. mail til visitationen@vejen.dk

 

Når du efterfølgende vil bruge systemet:

(Vælg "Log ind", og log dig på med NemID)

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Vejen Kommune, Social & Ældre - Visitationen, Østergade 28, 6630 Rødding.

Telefon: 79 96 64 83

E-mail: visitationen@vejen.dk