KOL - Pust Liv i Hverdagen

Få foretaget et lungetjek hos din læge, hvis du gennem længere tid (mere end
2 måneder) oplever et eller flere af følgende symptomer:

• Hoste – enten tør eller med slim
• Pibende eller hvæsende vejrtrækning
• Du bliver mere forpustet end dine jævnaldrende, når du bevæger dig, fx når du går på trapper eller løber efter bussen.

Det gælder især, hvis du:

• Ryger eller tidligere har røget.
• Arbejder eller har arbejdet i et erhverv med meget støv, damp eller røg.

 

Video om KOL