Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Formålet med hjemmehjælpen er at afhjælpe de følger, der er forbundet med sygdom eller alderdom. Hjælpen ydes til både praktiske opgaver og personlig pleje.

I Vejen Kommune arbejdes der med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp, vi kalder det BASH

Bash  folder

Vil du læse om hjemmehjælp er der følgende muligheder:

Pjecen: Hjemmehjælp - Vejen Kommune informerer
 
Folder om hjemmehjælp

Hvis du gerne vil læse om hvilke regler der gælder for det arbejde vi udfører i dit hjem, i forhold til f.eks. arbejdsmiljø og hjemmets indretning, har vi udarbejdet en pjece.

Pjecen: Borgerens hjem som arbejdsplads

Hvis du gerne vil vide mere om hvilke ydelser du kan blive visiteret til som borger i Vejen Kommune kan du læse dette i kvalitetsstandarderne i linket nedenfor:

Kvalitetsstandarder ældreområdet - 2020

Kvalitetsstandarder Pleje Og Praktisk Bistand

Kvalitetsstandarder - servicelovens § 95 - hjælperordning 

 
Ønsker du at ansøge om hjemmehjælp eller har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på 79 96 64 93. Visitationen kan også kontaktes via e-Boks. Visitationen har åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30.