Forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig og sundhedstilstand. Læs mere i pjecen Forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige besøg.

Fyldt 70 år og bor alene

Tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem. Læs mere i pjecen Et tilbud til dig, der er 70 år og bor alene

Fyldt 75 år

Tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg eller et fælles arrangement.

Fyldt 80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år.

Fyldt 82 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 82 år, hvorefter kommunen tilbyder dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. 

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.