Faldforebyggelse

Er du i risiko for at falde?

Vejen Kommunes har et tilbud til dig, der har været faldet eller oplever at være bange for at falde.

Er du over 60 år, er faldet eller er nervøs for at falde, så kan du henvende dig til Vejen Kommunes faldforebyggelseskoordinatorer (terapeuter). 

I vil sammen planlægge et besøg i dit hjem, hvor du og terapeuten kigger på din hverdag og hvilke risikofaktorer der er omkring dig og dit hjem i forhold til fald. 

Nogle risikofaktorer kan ses i pjecen Faldfrit liv: Vejen Kommunes faldpjece - Faldfrit Liv  

Folder om Faldfrit liv

Herefter planlægger du og terapeuten evt. et forløb, hvor der lægges vægt på at mindske risiciene for fald. Dette kan både indeholde en nærmere udredning,  hvor terapeuten vil sikre en koordinering til andre faggrupper, hvis disse skal inddrages, og det kan være konkret fysisk  træning.

Er du interesseret eller gerne vil høre mere kan terapeuterne kontaktes på følgende numre:

79 96 64 35

79 96 64 36

79 96 64 37

79 96 64 38

Hvorfor fokus på faldforebyggelse?

Statistikker på faldområdet viser at: (per år) 

1.350 ældre over 65 år dør i Danmark på grund af følger efter fald (det er tre gange så mange som der dør i trafikken).

10.000 ældre brækker hoften, hvoraf ca. 95 % sker i forbindelse med fald.

13.000 ældre over 65 år indlægges efter fald.

45.000 ældre over 65 år kommer på skadestuen på grund af fald.

Hver tredje ældre over 65 år og hver anden over 80 år falder én gang om året.

10-20 % får varige mén og kan ikke det, de tidligere har kunnet. 

(Kilde: 8 anbefalinger til forebyggelse af Ældres Faldulykker - den gode kommunale model. Sund By Netværket 2011, 1.udg., 2.oplag 2011) 

Ældre over 65 år er således i højrisikogruppe for fald og i risiko for gentagne skadestuebesøg og indlæggelse pga. fald. 

Vejen Kommune vil gerne hjælpe dig til at forebygge dette, således at du bevarer en tryg, aktiv og selvstændig hverdag uden fald samt deraf følgende skadestue- og sygehusbesøg.

Links:

Vejen Kommunes faldpjece - Faldfrit Liv