Boliger

Blomsterengen

Blomsterengen, Holsted

 
Nedenfor kan du komme videre til information om midlertidigt ophold, pleje- og ældreboliger samt finde informationer om Vejen Kommunes områdecentre.

Midlertidigt ophold

Ifølge lovgivningen skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I et midlertidigt ophold tilbydes der støtte, udredning og rehabilitering samt afklaring af hvilken hjælp og evt. bolig, du har brug for fremover. Har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på telefon: 79 96 64 93 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30 eller pr. mail: visitationen@vejen.dk


Se i øvrigt om midlertidigt ophold i folder:  Midlertidige ophold

 Folder: Midlertidige ophold - et tilbud til borgere, som i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje

Plejebolig

Vejen Kommune tilbyder plejebolig til borgere med behov herfor.

Se kvalitetsstandarder for pleje og praktisk bistand

Henvendelse

Ansøgningsskema til plejebolig får du ved at klikke på selvbetjeningsløsningen på denne side. Ansøgningsskema sendes til Ældre & Rehabilitering, Visitationen, Østergade 28, 6630 Rødding. Du kan også ansøge elektronisk via linket i boksen "Selvbetjening" på denne side. 

Har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på telefon: 79 96 64 93 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30 eller pr. mail: visitationen@vejen.dk

Når ansøgningsskemaet er modtaget vil visitator aflægge et besøg i hjemmet for at drøfte din ansøgning.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen kan vare op til 5 uger. Afvigelser kan forekomme.

Lejeforhold

Ved indflytning i en plejebolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Beboeren er således lejer og omfattet af lejelovgivningen. Ved indflytningen betales et indskud eller depositum til udlejeren.

Plejeboliger i Vejen Kommune

Dixensminde, Jels

Enghaven, Rødding

Kærdalen, Vejen

Birkely, Askov

Lindecentret, Bække

Lundtoft, Brørup

Blomsterengen, Holsted

Åparken, Holsted

Åstruplund, Glejbjerg

Ældrebolig

Vejen Kommune tilbyder ældrebolig til borgere med behov herfor.

Kvalitetsstandard for pleje og praktisk bistand

Henvendelse

Ansøgningsskema til ældrebolig får du ved at klikke på linket i boksen "Selvbetjening" på denne side. Ansøgningsskema sendes til Ældre & Rehabilitering, Visitationen, Østergade 28, 6630 Rødding. Du kan også ansøge elektronisk via linket i boksen "Selvbetjening" på denne side.  

Har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på telefon: 79 96 64 93 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30 eller pr. mail: visitationen@vejen.dk

Når ansøgningsskemaet er modtaget vil visitator aflægge et besøg i hjemmet for at drøfte din ansøgning.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen kan vare op til 5 uger. Afvigelser kan forekomme.

Lejeforhold

Ved indflytning i en ældrebolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Beboeren er således lejer og omfattet af lejelovgivningen. Ved indflytningen betales et indskud eller depositum til udlejeren.

Ældreboliger i Vejen Kommune

Ørstedvej, Jels

Rødding Engvej, Rødding

Kærhøjparken, Vejen

Skolegade, Vejen

Baslund, Askov

Lindeparken, Bække

Magnolievej, Brørup

Åparken, Holsted

Borgergade, Glejbjerg

 

Visitationen har anvisningsret til enkelte handicapvenlige boliger i Brørup:

 

Kirsebærparken

Fredensvej